Monday Sep 11, 2023

Epizoda 12: Mladi in droge

Evropsko poročilo o drogah za leto 2023 opozarja na vse večji vpliv uživanja prepovedanih drog v družbi. Po nekaterih podatkih je Evropa postala središče trgovine z mamili. V Sloveniji se problematika drog v šolah povečuje, dostopnost do prepovedanih drog. Podrobneje v podcastu z doktorico medicine, psihoterapevtka in svetovalka v Drogartu Mino Marijo Paš.

Copyright 2022 All rights reserved.

Version: 20240320